Sectors

Administracions Públiques

SISTEMA D’ENJARDINAMENT MODULAR BURÉS

El sistema d’enjardinament modular Burés permet crear cobertes vegetals sobre qualsevol superfície dura d’una forma fàcil, ràpida i sense necessitat d’obres. La seva instal·lació és tan senzilla que està a l’abast de qualsevol professional. Els principals components són dos mòduls independents fabricats en plàstic reciclat i reciclable:   Mòdul aljub/cisterna, alberga el sistema de reg […]

VIGORHUMUS ENERVIT ORGÀNIC POLS I PELLET

L’esmena orgànica húmica ENERVIT ORGÀNIC és un compost de procedència animal i vegetal, que aplicat a la capa superficial del sòl millora les propietats físiques i químiques del mateix. És àmpliament reconegut en el sector agrícola per la seva ràpida assimilació de nutrients per part del cultiu, millorant l’estructura del sòl i el rendiment de […]

VIGORHUMUS POLVO ECOLÒGIC

VIGORHUMUS POLS és una esmena orgànica húmica utilitzada per millorar les propietats del sòl, ja sigui amb aprofitant les seves propietats com a fertilitzant agrícola o paisatgístic. L’aportació d’adob orgànic en forma d’esmena orgànica húmica estabilitzada biològicament afavoreix en major mesura la permanència dels nutrients al sòl. L’acció de les substàncies pròpies de la descomposició […]

VIGORHUMUS PELLET ECOLÒGIC

VIGORHUMUS PELLET és una esmena orgànica húmica utilitzada per millorar les propietats del sòl, ja sigui pel sector agrícola o de la jardineria i el paisatge. L’aportació d’adob orgànic en forma d’esmena orgànica húmica estabilitzada biològicament afavoreix en major mesura la permanència dels nutrients al sòl. L’acció de les substàncies pròpies de la descomposició de […]

MANTILLO (ENERVIT VEGETAL)

  El MANTILLO BURÉS és una esmena orgànica obtinguda mitjançant material orgànic d’origen vegetal compostat. Especialment preparat per a la jardineria professional, també pot utilitzar-se en altres sectors com horticultura, per cobrir sembres, o com a ingredient de substrats, barrejant-lo amb materials inorgànics (a base de terra, sorra).  

TERRA VEGETAL ABONADA

Terra vegetal adobada és un substrat elaborat amb una barreja de compost vegetal, sorra i terra natural, òptim per a la realització de qualsevol tipus de cultiu de plantes al jardí.

TERRA DE JARDÍ

Terra vegetal per a la plantació de gespa, elaborada amb una mescla de compost vegetal, sauló i terra natural. És una terra de granulometria mitja, que permet el creixement de la gespa des de llavor, i facilita l’arrelament òptim dels tepes.

TERRA ADOBADA BASE

La Terra Abonada Base, és una terra abonada especialment preparada per al seu ús en jardineria urbana i jardins particulars. La seva formulació conté els nutrients necessaris per al desenvolupament vegetatiu de les plantes. A causa de la seva composició presenta un bon drenatge i elevada capacitat de retenció d’aigua.

TERRA PRIMAVERA

La Terra Primavera, és una terra abonada especialment preparada per al seu ús en jardins de grans extensions. És un producte homogeni preparat a força de compost i terra natural garbellada, indicat per a jardineria de caràcter extensiu.

ENCEBALL PER GESPA

L’enceball és una barreja de compostos vegetals i materials sorrencs que s’aplica després d’una escarificació de la gespa. L’escarificació és un procés que acostuma a fer-se a la primavera o a la tardor. Al escarificar es trenca la capa superior del jardí per desfer la palla de la gespa i la capa d’humus. Després d’aquest […]

SAULÓ CRIBAT

El sauló és una sorra fina procedent de la meteorització del granit. S’utilitza com a element d’un substrat, com a base per enjardinar o pavimentar. És un element molt polivalent, que en la jardineria s’utilitza molt per les seves característiques. Admet compactació.

PRODEASA RTC35

Els substrats PRODEASA es fabriquen a partir de matèries primeres d’alta qualitat que, barrejades de manera precisa garanteixen l’eficàcia del substrat, amb un drenatge i una ventilació adequats a les necessitats de cada cultiu. Cadascun dels substrats té una composició diferent i un abonat a mida. Tots els substrats es comercialitzen amb el pH corregit […]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!