Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS PELLET ECOLÒGIC

S12015
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS PELLET és una esmena orgànica húmica utilitzada per millorar les propietats del sòl, ja sigui pel sector agrícola o de la jardineria i el paisatge. L’aportació d’adob orgànic en forma d’esmena orgànica húmica estabilitzada biològicament afavoreix en major mesura la permanència dels nutrients al sòl. L’acció de les substàncies pròpies de la descomposició de la matèria orgànica que actuen en els processos físico-químiques del terreny. Substitueix l’efecte al sòl de l’aplicació de fems i altres elements orgànics no estabilitzats, que a la llarga presenten alteracions provocades per les substàncies fitotòxiques dels microorganismes descomponedors.

VIGORHUMUS PELLET està inscrit en el Registre de Fertilitzants segons el Real Decreto 506/2013 amb el NºF0003060/2027.

Característiques
VIGORHUMUS PELLET proporciona un elevat contingut de matèria orgànica al sòl, a més de mantenir-ne estable la relació carboni/nitrogen (C/N). Al tractar-se d’un producte obtingut per compostatge aerobi sota els controls de qualitat corresponents, és estable biològicament i un cop incorporat al sòl, redueix les variacions de les concentracions de nitrogen provocades pels microorganismes descomponedors. La presentació en format pellet permet aplicar el producte de forma localitzada, millorant l’eficiència de l’aplicació del producte al sòl.
Aplicació
L’abonat amb VIGORHUMUS PELLET s’aplica habitualment barrejant-lo al sòl sobre el que està previst cultivar o millorar-ne la fertilitat. Pot aplicar-se abans del cultiu, incorporat amb la terra de plantació, o mesclat amb el substrat. En cultius de llarga duració (plurianuals), es preveu la seva aplicació de forma localitzada directament damunt la superfície del sòl.
Presentació
VIGORHUMUS PELLET es presenta en format pellet entre 0’5 i 1’5cm.
Es presenta a granel i ensacat, concretament en sacs de 25 kg i en “big bag”.

Format del producte:

25 kg. (Sac)
S/P: 50
Ref: S12015

Granel
Ref: S12017

BIG BAG
Ref: S12018

Sol·licitar informació de producte