Sol·licitar informació de producte

ENCEBALL PER GESPA

B00018
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

L’enceball és una barreja de compostos vegetals i materials sorrencs que s’aplica després d’una escarificació de la gespa. L’escarificació és un procés que acostuma a fer-se a la primavera o a la tardor. Al escarificar es trenca la capa superior del jardí per desfer la palla de la gespa i la capa d’humus. Després d’aquest procés és convenient aplicar l’enceball, per provocar que la gespa creï nous brots i sigui més espessa.

Característiques
L’enceball professional Burés és un producte de textura sorrenca, amb una proporció de matèria orgànica que s'aplica per a la cura d'extensions de jardins. La presència de matèria orgànica ajuda a mantenir l'estructura del sòl a llarg termini i allibera gradualment nutrients en petites dosis. L’aplicació d’un material sorrenc evita que l’humus es mantingui, recuperant la permeabilitat del sòl, afavorint el drenatge correcta ni evitant l’aparició de fongs.
Aplicació
Després del procés d’escarificat, perforació o aireació del terreny, aplicar una capa d’un centímetre d’enceball per tota la zona de gespa. L’enceball millora el procés de ressembra, degut a que evita que les llavors marxin amb el vent o l’aigua, i dificulta als ocells que se les mengin. En el procés d’encebat es pot aplicar un adob de llarga durada com Fertigreen Slow, o fer un ressembrat.
Presentació
Es presenta a granel i també en format "Big Bag".

Format del producte:

Granel
Ref: B00018

Sol·licitar informació de producte