Família

Substrats de jardineria

SORRA SILÍCICA ROSA

La sorra silícia és un element decoratiu molt adequat pels jardins orientals i asiàtics. A causa de la seva granulometria, dóna una personalitat diferent al jardí i permeten crear espais oposats dins d’un mateix àmbit. S’aconsella col·locar-la sobre elements secs de jardí, per allargar el seu efecte decoratiu.

SUBSTRAT PLANTAFLOR BLUMENERDE

El substrat universal PLANTAFLOR BLUMENERDE està elaborat amb torba negra garbellada per oferir a les plantes ornamentals el millor suport. La torba negra aporta al substrat esponjositat, permetent un fàcil arrelament. CARACTERÍSTIQUES: El substrat universal Plantaflor Blumenerde incorpora un agent humectant natural, que permet una ràpida absorció de l’aigua en cas d’assecat. Aquest agent humectant […]

TERRA ADOBADA BASE

La Terra Abonada Base, és una terra abonada especialment preparada per al seu ús en jardineria urbana i jardins particulars. La seva formulació conté els nutrients necessaris per al desenvolupament vegetatiu de les plantes. A causa de la seva composició presenta un bon drenatge i elevada capacitat de retenció d’aigua.

TERRA DE JARDÍ

Terra vegetal per a la plantació de gespa, elaborada amb una mescla de compost vegetal, sauló i terra natural. És una terra de granulometria mitja, que permet el creixement de la gespa des de llavor, i facilita l’arrelament òptim dels tepes.

TERRA PRIMAVERA

La Terra Primavera, és una terra abonada especialment preparada per al seu ús en jardins de grans extensions. És un producte homogeni preparat a força de compost i terra natural garbellada, indicat per a jardineria de caràcter extensiu.

TERRA VEGETAL ABONADA

Terra vegetal adobada és un substrat elaborat amb una barreja de compost vegetal, sorra i terra natural, òptim per a la realització de qualsevol tipus de cultiu de plantes al jardí.

PRODEASA RT50 ECOLÒGIC

Els substrats PRODEASA es fabriquen a partir de matèries primeres d’alta qualitat que, barrejades de manera precisa garanteixen l’eficàcia del substrat, amb un drenatge i una ventilació adequats a les necessitats de cada cultiu. Cadascun dels substrats té una composició diferent i un abonat a mida. Tots els substrats es comercialitzen amb el pH corregit […]

ROLDÓ

  Escorça de pi seleccionada, triturada i garbellada. Barrejat amb el substrat permet l’aireació del sòl a la vegada que millora el drenatge i evita la ràpida evaporació de l’aigua.

SAULÓ CRIBAT

El sauló és una sorra fina procedent de la meteorització del granit. S’utilitza com a element d’un substrat, com a base per enjardinar o pavimentar. És un element molt polivalent, que en la jardineria s’utilitza molt per les seves característiques. Admet compactació.

MANTILLO (ENERVIT VEGETAL)

  El MANTILLO BURÉS és una esmena orgànica obtinguda mitjançant material orgànic d’origen vegetal compostat. Especialment preparat per a la jardineria professional, també pot utilitzar-se en altres sectors com horticultura, per cobrir sembres, o com a ingredient de substrats, barrejant-lo amb materials inorgànics (a base de terra, sorra).  

PLANTAFLOR RHODODENDRON-ERDE

Substrat amb pH àcid ideal per al cultiu de plantes acidòfiles del tipus rododendres, azalees i ericàcies. CARACTERISTIQUES: El substrat elaborat a partir de torba rossa i torba negra, ha estat cribat per obtenir una granulometria fina. Presenta un adobat de base 18-10-20 que, juntament amb les propietats del substrat afavoreix la floració del planter. […]

PLANTAFLOR SUBSTRAT PER SEMBRA

Substrat elaborat a base de torba rossa i negra, amb incorporació de sorra i argila especial per a la plantació de llavor i trasplantament de planta jove. Incorpora un adob 18-10-20 per aportar a la planta els nutrients necessaris per a un creixement òptim. CARACTERISTIQUES: El substrat per a trasplantament Plantaflor està elaborat amb la […]