Sol·licitar informació de producte

TERRA PRIMAVERA

B30001
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

La Terra Primavera, és una terra abonada especialment preparada per al seu ús en jardins de grans extensions. És un producte homogeni preparat a força de compost i terra natural garbellada, indicat per a jardineria de caràcter extensiu.

Característiques
La TERRA PRIMAVERA, és una terra vegetal preparada a força de compost (Enervit) i terra natural adequada per a la plantació d'espècies d'ús comú en jardineria.
Aquesta barreja combina en la seva composició materials inerts i orgànics que garanteixen l'arrelament i el creixement de les espècies trasplantades.
Aplicació
Jardineria: Producte idoni per al seu ús en jardins de grans extensions.
-Grans extensions de cultiu en zones urbanes i periurbanes.
-Rotondas i accessos d'autovies i carreteres.
Presentació
El producte es presenta únicament a granel.
Sol·licitar informació de producte