Sol·licitar informació de producte

MANTILLO (ENERVIT VEGETAL)

P03900.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

 

El MANTILLO BURÉS és una esmena orgànica obtinguda mitjançant material orgànic d’origen vegetal compostat. Especialment preparat per a la jardineria professional, també pot utilitzar-se en altres sectors com horticultura, per cobrir sembres, o com a ingredient de substrats, barrejant-lo amb materials inorgànics (a base de terra, sorra).

 

Característiques
El MANTILLO BURÉS és una mescla de compost de fulles, escorça de pi, restes de poda, pinassa i llavors mòltes i extractades. Durant el seu procés compostatge el material és higienitzat per eliminar gens patògens, llavors adventícies i males olors.
Aplicació
S’aplica sobre sòls i terrenys pobres en matèria orgànica, amb l’objectiu de proporcionar major quantitat d’humus al sòl i millorar-ne l’estructura i capacitat portant. Es pot aplicar com a capa fina de mulch sobre arrels descobertes, aplicant una capa per protegir les llavors de gespa, o llaurant a una profunditat d’uns 20cm.
Presentació
El MANTILLO és un material en format pols, de granulometria fina i color fosc. Es ven a Granel.
Sol·licitar informació de producte