Sol·licitar informació de producte

TERRA VEGETAL ABONADA

B30004
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Terra vegetal adobada és un substrat elaborat amb una barreja de compost vegetal, sorra i terra natural, òptim per a la realització de qualsevol tipus de cultiu de plantes al jardí.

Característiques
El compost vegetal, és un material que aporta a la terra la part húmica necessària per al bon creixement d’una planta, facilitant l’arrelament i la retenció dels nutrients del sòl. L’aportació de sauló aporta textura i consistència al substrat, mantenint amb fermesa les plantes. La terra vegetal incorpora una part de terra natural, un material argilós que millora la retenció hídrica. L’adob NPK 20-10-5+2Mg aporta els nutrients necessaris per a l’inici del cultiu.
Aplicació
La terra vegetal és un material polivalent. Es pot utilitzar a gran varietat de zones en el jardí, essent aconsellable les zones de plantació d’arbres, arbustos i plantes en grans contenidors o jardineres.
Per a les zones de gespa es recomana la terra de jardí Burés Profesional.
Presentació
El producte se serveix tant a granel com a BigBag.

Format del producte:

Granel
Ref: B30004

BIG BAG
Ref: B32003

Sol·licitar informació de producte