Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS ENERVIT ORGÀNIC POLS I PELLET

P03970
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

L’esmena orgànica húmica ENERVIT ORGÀNIC és un compost de procedència animal i vegetal, que aplicat a la capa superficial del sòl millora les propietats físiques i químiques del mateix. És àmpliament reconegut en el sector agrícola per la seva ràpida assimilació de nutrients per part del cultiu, millorant l’estructura del sòl i el rendiment de la collita.

ENERVIT ORGÀNIC POLS està inscrit en el Registre de Fertilitzants segons el Real Decreto 506/2013 amb el Nº F0001009/2019.
ENERVIT ORGÀNIC PELLET està inscrit en el Registre de Fertilitzants segons el Real Decreto 506/2013 amb el Nº F0001168/2019.

Característiques
L’ENERVIT ORGÀNIC és una esmena orgànica húmica de granulometria inferior a 10mm. El producte s’obté per compostatge aerobi i amb estabilització biològica del material mitjançant temperatura, pel que s’eliminen microorganismes patògens i substàncies fitotòxiques. La utilització de matèria orgànica estabilitzada en un compost per a ús fertilitzant comporta una millora en les propietats físico-químiques del sòl, concretament en millorar la densitat aparent del mateix i estabilitzant la relació carboni/nitrogen (C/N).
Aplicació
L’ENERVIT es recomana aplicar-lo al sòl repartint-lo sobre la seva superfície, de forma escampada, i realitzar posteriorment un treball d’incorporació al sòl a 7-10 cm de profunditat.
Presentació
Color castany molt fosc, granulometria mitjana.
Sol·licitar informació de producte