Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS POLVO ECOLÒGIC

S12003
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS POLS és una esmena orgànica húmica utilitzada per millorar les propietats del sòl, ja sigui amb aprofitant les seves propietats com a fertilitzant agrícola o paisatgístic. L’aportació d’adob orgànic en forma d’esmena orgànica húmica estabilitzada biològicament afavoreix en major mesura la permanència dels nutrients al sòl. L’acció de les substàncies pròpies de la descomposició de la matèria orgànica que actuen en els processos físico-químics del terreny. Substitueix l’efecte al sòl de l’aplicació de fems i altres elements orgànics no estabilitzats, que a la llarga presenten alteracions provocades per les substàncies fitotòxiques dels microorganismes descomponedors.

VIGORHUMUS POLS està inscrit en el Registre de Fertilitzants segons el Real Decreto 506/2013 amb el NºF0002997/2027.

Característiques
VIGORHUMUS POLS proporciona un elevat contingut de matèria orgànica al sòl, a més de mantenir-ne estable la relació carboni/nitrogen (C/N). Al tractar-se d’un producte obtingut per compostatge aerobi sota els controls de qualitat corresponents, és estable biològicament i un cop incorporat al sòl, redueix les variacions de les concentracions de nitrogen provocades pels microorganismes descomponedors.
Aplicació
L’abonat amb VIGORHUMUS POLS s’aplica habitualment barrejant-lo al sòl sobre el que està previst cultivar o millorar-ne la fertilitat. Pot aplicar-se abans del cultiu, incorporat amb la terra de plantació, o mesclat amb el substrat. En cultius de llarga duració (plurianuals), es preveu la seva aplicació de forma localitzada directament damunt la superfície del sòl, tot i que per a aquest últim tipus d’aplicació es recomana VIGORHUMUS PELLET.
Presentació
VIGORHUMUS POLS es presenta en format pols.
Es presenta a granel i ensacat, concretament en sacs de 25 kg i en “Big bag”.
Sol·licitar informació de producte