1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, , 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, wp, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, old/, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, wp, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
Sectors

Ús industrial

SORRA SILÍCICA BLANCA

Sorra silícica natural, de color blanc trencat. Disponible en format “Big Bag”. La sorra silícica és un element decoratiu molt adequat pels jardins orientals i asiàtics. A causa de la seva granulometria, dóna una personalitat diferent al jardí i permeten crear espais oposats dins un mateix àmbit. S’aconsella col·locar-la sobre elements secs del jardí, per […]

SORRA SILÍCICA NATURAL

Sorra silícica natural. Producte ensacat en format de 25 kg i de granulometria 0,5-0,8 mm de diàmetre. Element decoratiu per jardins i parcs.

MARRO DE CAFÈ COM A BIOCOMBUSTIBLE

El MARRO DE CAFÈ, és un material que es presenta en format granel, triturat de manera que s’obté un producte no pulverulent, sinó granulat fi, la qual cosa facilita el seu transport i manipulació fins i tot mitjançant sistemes pneumàtics. Respecte a l’emmagatzematge, es tracta d’un material no higroscòpic, d’aspecte visual sec, que es pot […]

BIOFILTRE DE BIOMASSA VEGETAL

El biofiltre d’escorça vegetal tractada procedeix de diferents tipus d’escorça de pi principalment. Aquest material sofreix un procés de garbellat i calibratge. Aquest procés neta les impureses del material, separant les branques i altres impropis que es puguin trobar. COMPOSICIÓ Biofiltre de Biomassa Vegetal ha estat creat a partir de la selecció de diferents materials […]

BIOFILTRE DE BRUC

El material s’elabora a partir del triturat de la branca seca i sense fulles del bruc. COMPOSICIÓ BURÉS PROFESSIONAL, S. a., ha creat el producte Biofiltre de Bruc a partir una mescla de diferents granulometries de bruc més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns […]

BIOFILTRE D’ESCORÇA VEGETAL TRACTADA

Farciment per a biofiltres a base d’escorça calibrada. COMPOSICIÓ BURÉS PROFESIONAL, S.A., ha creat el producte Biofiltre d’Escorça de Pi a partir una mescla de diferents granulometries d’escorça més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns altres contaminants des del corrent d’aire residual. Els microorganismes […]

BIOFILTRE D’ESTELLES DE FUSTA

El farciment de biofiltres d’estella vegetal tractada procedeix de diferents tipus de pi. Aquest material sofreix un procés de garbellat i calibratge. Aquest procés neta les impureses del material, separant les branques i altres impropis que es puguin trobar. COMPOSICIÓ BURÉS PROFESIONAL, S.A., ha creat el producte Biofiltre d’Estella de Fusta a partir una mescla […]

BIOFILTRE DE FIBRA DE COCO

La fibra utilitzada per al reblert de biofiltres prové del mesocarpi del coco. És un material molt fibrós, que cal garbellar-lo per tal de separar les fibres llargues, que seran utilitzades per a biofiltres. Per a poder-lo utilitzar, cal hidratar-lo artificialment. Aquest procés permet al material expandir-se i augmentar la superfície de treball. COMPOSICIÓ BURÉS […]

BIOFILTRE DE FIBRA DE TORBA GRUIXUDA

L’ús de torba de Sphagnum gruixuda i garbellada com a material de reblert de biofiltres és àmpliament utilitzat a Nord-Europa. La torba és descompactada i inoculada a les nostres instal·lacions per obtenir un rendiment òptim des de les poques hores de la seva instal·lació. COMPOSICIÓ BURÉS PROFESSIONAL, S.A., ha desenvolupat el producte Biofiltre de Torba […]

RESTES DE PODA

La resta de poda constitueix un material abundant a l’actualitat, a més de tenir un d’alt poder calorífic. Disponible a granel.

ALTRES BIOMASSES COM A BIOCOMBUSTIBLE

Cada biocombustible presenta característiques tècniques concretes que el fan més o menys adequat per cada tipus d’instal.lació. Trobar l’equilibri adequat entre el preu i el contingut en cendres, humitat, poder calorífic o granulometria és una feina fonamental per optimitzar els costos d’explotació de cada instal.lació.

ABSORBENT D’ESCORÇA DE PI

Absorbent natural a base d’escorça de pi de triturada a granulometria fina. Aquest material, té la capacitat d’actuar com a absorbent de líquids hidròfugs. El que millora aquest material és la recollida dels productes que no solubilitzen a l’aigua, després d’una prèvia limitació dels contaminants amb barreres mecàniques. El que permet l’escorça, és atrapar o […]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!