Sol·licitar informació de producte

SORRA SILÍCICA NATURAL

325e69894720
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Sorra silícica natural.

Producte ensacat en format de 25 kg i de granulometria 0,5-0,8 mm de diàmetre.

Element decoratiu per jardins i parcs.

Sol·licitar informació de producte