Sol·licitar informació de producte

BIOFILTRE DE FIBRA DE COCO

P15300
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

La fibra utilitzada per al reblert de biofiltres prové del mesocarpi del coco. És un material molt fibrós, que cal garbellar-lo per tal de separar les fibres llargues, que seran utilitzades per a biofiltres. Per a poder-lo utilitzar, cal hidratar-lo artificialment. Aquest procés permet al material expandir-se i augmentar la superfície de treball.

COMPOSICIÓ
BURÉS PROFESSIONAL, S. a., ha desenvolupat el producte Biofiltre de fibra de coco a partir d’una mescla de fibres curtes i molt curtes de coco més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns altres contaminants des del corrent d’aire residual. Els microorganismes de vida lliure que proliferen de manera natural sobre aquest material orgànic utilitzen com a font de nutrients i energia aquests compostos, via descomposició aeròbia.
Aquest material sofreix en la nostra planta un procés hidratació i una posterior selecció mitjançant garbellat, en el qual s’obté una fracció fibrosa amb unes característiques òptimes per a la seva utilització com a biofiltre.
Aquest processament incrementa l’àrea específica del material i unes condicions d’humitat que permeten una colonització més efectiva del mitjà per part dels microorganismes.
D’altra banda, en augmentar l’àrea específica del material del llit de biofiltració, es potencia la creació d’un gradient de concentració en el biofilm, que manté un flux continu de massa, des dels components del gas fins al biofilm humit.

AVANTATGES I APLICACIONS 
La biofiltració és una tècnica molt versàtil, capaç de tractar olors (sulfhídric, amoníac…), compostos tòxics i Compostos Orgànics Volàtils (COV’s).
L’eficiència del tractament d’aquests elements es troba per sobre del 90-95% per a baixes concentracions de contaminants, típicament < 1.000 ppm.
Els biofiltres de BURÉS PROFESSIONAL, S. a. són una alternativa tecnològica efectiva de control de la contaminació atmosfèrica i odorífera respectuosa amb el medi ambient.
• Tecnologia senzilla i de baix cost d’implantació i operació.
• Elevada eficiència d’eliminació de COV’s i compostos odorífers.
• El control de la contaminació odorífera redunda en el control de vectors (mosques, rosegadors…)
• Biofiltres pràcticament sense manteniment.
• El procés de biofiltració resulta en una descomposició completa dels contaminants, creant productes secundaris no perillosos.
• El material constituent del biofiltre és orgànic, no tòxic i biodegradable mitjançant compostatge una vegada finalitzada la seva vida útil.

RESIDU DE BIOFILTRE USAT:
Un cop esgotada la vida útil de l’biofiltre, ens ocupem de la gestió de les restes orgàniques o inorgànics.

Som distribuïdors a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Bulgària, Tunísia, …

Característiques
La fibra de coco és un material extremadament lleuger (111kg / m³) i amb una porositat del 96%.
Per les seves propietats pot ser utilitzat en sistemes on la fibra de coco és l'únic agent filtrant. Es poden millorar les seves propietats, combinant-ho amb altres materials com el bruc, que augmenten l'esponjositat. És un material, amb un elevat índex d'adsorció d'olors.
Per a utilitzar-ho com a únic agent filtrant, és necessari remoure el llit periòdicament per a evitar la compactació.
Aplicació
PARÁMETROS DE CONTROL
S'han de crear i mantenir unes condicions físic-químiques adequades, que permetin la proliferació de la microbiota sobre el material del llit. Els paràmetres essencials són temperatura, pH, Humitat i quantitat de nutrients.
El rendiment i la vida útil del biofiltre, està en funció de la mena de contaminant i de la seva càrrega màssica, encara que BURÉS PROFESSIONAL, S.A., recomana com a temps d'ús fiable del material de farciment, entre 3-5 anys depenent de les condicions ambientals. Després d'aquest període el material usat pot ser simplement compostat sense cap tractament especial.
Sol·licitar informació de producte
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.