Revolucionant els cultius sostenibles

En un món cada cop més conscient del medi ambient i en busca de solucions sostenibles, els sacs de cultiu per a hivernacles emergeixen com una innovació que no tan sols impulsa l’eficiència, sinó que també promou pràctiques respectuoses amb l’entorn. El CULTIVATOR ofereix una alternativa versàtil i sostenible als mètodes tradicionals de cultiu, transformant la manera que concebem el cultiu en hivernacles.

Eficiència i manejabilitat

La naturalesa portàtil i flexible dels sacs de cultiu permet una gestió eficient de l’espai en hivernacles de qualsevol mida. D’aquesta manera es pot optimitzar la disposició de les plantes segons les necessitats, maximitzant l’exposició solar i facilitant l’accés per la cura de les plantes.

Estalvi d’aigua i nutrients

Els sacs de cultiu estan dissenyats amb sistemes de drenatge eficients que eviten l’entollament i asseguren un ús òptim de l’aigua. A més, aquests sacs són compatibles amb sistemes de reg per degoteig, minimitzant el desaprofitament hídric i permetent una distribució precisa de nutrients, el que es tradueix en collites saludables i abundants.

 

 

Adaptabilitat a condicions canviants

Els sacs de cultiu ofereixen una resposta innovadora als reptes climàtics i estacionals. El seu disseny modular permet traslladar les plantes fàcilment en cas de canvis climàtics bruscs o adaptar-se a les estacions de l’any. Aquesta adaptabilitat assegura que les collites estiguin protegides, independentment de les condicions externes.

El CULTIVATOR representa una evolució necessària en cas de sòls pobres o esgotats i per evitar l’aparició de malalties. En aquest sentit, evita que les impureses de l’aire, espores o altres elements suspesos caiguin sobre el substrat i germinin al llarg del cultiu, i que els macroelements nocius  proliferin. A la vegada, el substrat actua com a suport de la planta i com a magatzem de nutrients.

 

Sac de cultiu professional que permet cultivar fins a 5 plantes.

Sac professional que permet cultivar fins a 12 plantes.

Sac professional que permet cultivar fins a 18 plantes.

17 enero 2024
Últimas noticias
Ver todas las noticias
Ver todas las noticias
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!