Sectors

Viticultura

SOLUPLANT 12-9-34

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el sistema de reg, sense necessitat d’afegir àcid nítric. SOLUPLANT és la gamma més completa d’adobs de Burés Profesional, oferint un fertilitzant per a cada cultiu i […]

SOLUPLANT 20-20-20

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el sistema de reg, sense necessitat d’afegir àcid nítric. SOLUPLANT és la gamma més completa d’adobs de Burés Profesional, oferint un fertilitzant per a cada cultiu i […]

SOLUPLANT 15-5-30

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el sistema de reg, sense necessitat d’afegir àcid nítric. SOLUPLANT és la gamma més completa d’adobs de Burés Profesional, oferint un fertilitzant per a cada cultiu i […]

AQUAFERTIL 20-20-20

AQUAFERTIL és un adob foliar especial per al cultiu professional. Està dissenyat amb components d’alta qualitat i gran puresa per a poder obtenir la millor absorció, obtenint un producte de gran eficàcia.

AQUAFERTIL 12-15-30

AQUAFERTIL és un adob foliar especial per al cultiu professional. Està dissenyat amb components d’alta qualitat i gran puresa per a poder obtenir la millor absorció, obtenint un producte de gran eficàcia.

AQUAFERTIL 10-52-10

AQUAFERTIL és un adob foliar especial per al cultiu professional. Està dissenyat amb components d’alta qualitat i gran puresa per a poder obtenir la millor absorció, obtenint un producte de gran eficàcia.

AQUAFERTIL 0-15-40 +3MgO

AQUAFERTIL és un ADOB CE soluble pobre en clorurs per aplicació foliar. La seva aplicació mitjançant polvorització permet proporcionar a la part aèria del cultiu els nutrients de forma fàcilment assimilable per la planta. El rendiment de l’assimilació dels nutrients aportats és de l’ordre del 95%, més del doble que en una aplicació radicular en […]

KELAMIX COMPLEX

KELAMIX COMPLEX és un Adob CE de barreja de micronutrients, alguns quelatats per EDTA, i solubles en aigua. Està indicat per a prevenir i corregir les mancances nutritives de micronutrients en els cultius, de forma ràpida i duradora. Per la seva composició està especialment indicat en cultius intensius aplicant-se a través de qualsevol sistema de […]

KELAMIX Zn

KELAMIX Zn és un quelat de zinc en forma de microgrànuls d’alta solubilitat, ideat específicament per prevenir i corregir les carences de zinc en qualsevol tipus de cultiu. Per la seva composició, KELAMIX Zn està indicat per aplicar-lo per via foliar. També es pot aplicar directament al sòl a través de qualsevol sistema de reg. […]

KELAMIX Elite

KELAMIX ELITE és un quelat de ferro 6% Fe-EDDHA, microgranilado i totalment soluble en aigua. Conté 4,8% de ferro al isómetro orto-orto, que és la forma més efectiva i disponible per a les plantes. La seva extrema puresa i alta solubilitat permeten obtenir produccions d’alta qualitat i un immillorable rendiment. La seva alta solubilitat assegura […]

KELAMIX P-40 Fe

KELAMIX P-40 Fe és un fertilitzant NK (3-0-15) amb ferro (2,4% Fe com EDDHA) presentat en forma menigranulada per facilitar els tractaments contra la clorosi fèrrica. La manca de ferro provoca diversos tipus de clorosi que perjudiquen greument el desenvolupament normal de l’cultiu. L’ampli marge d’estabilitat de KELAMIX P-40 Fe (de pH 4 a 9) […]

KELAMIX Fe

KELAMIX Fe és un quelat de ferro (Fe EDDHA) microgranulat i totalment soluble en aigua. Conté un 6% de ferro estabilitzat pel isómetro orto-orto de la molècula EDDHA, que és el de major eficàcia en els sòls de pH bàsic. Corrector de clorosi fèrric per manca o inducció RIQUESES GARANTIDES Ferro (Fe) soluble en aigua […]