Sectors

Viticultura

FORTON

Forton és un adob orgànic NPK 2,0-2,1-2,5, procedent únicament del compostatge vegetal i de fems de boví. Aporta una gran riquesa en macronutrients principals com el fòsfor (P) i el potassi (K) i micronutrients. El seu origen orgànic millora les propietats edàfiques, donant porositat als sòls argilosos i disgregant els sòls arenosos. CARACTERÍSTIQUES: En tractar-se […]

BIORCAMP PREMIUM

BIORCAMP PREMIUM és un adob orgànic NPK 2-3-4 procedent únicament de fems d’ovellaí. Aporta una gran riquesa en macronutrients principals com el fòsfor (P) i el potassi (K) i micronutrients. El seu origen orgànic millora les propietats edàfiques, donant porositat als sòls argilosos i disgregant els sòls sorrencs. BIORCAMP PREMIUM és un fertilitzant inscrit en […]

SUBSTRATS SOTA DEMANDA

  Substrat fabricat sota les indicacions del client. Atenent a unes necessitats específiques del nostre client, tant per a un tipus de cultiu específic, com per la necessitat d’unes propietats específiques, produïm el material especialment per a ell.

TORBA PLANTOBALT CALIBRADA

Torba cribada de diferents granulometries. Especialment indicada per a l’elaboració o preparació de substrats per a jardineria. El substrat està preparat sense additius. Es pot utilitzar com a millorador del sòl, com a adició d’humus o com a ingredient de la terra. La torba Sphagnum o torba rossa és utilitzada per a millorar les propietats […]

TORBA PLANTOBALT CALIBRADA AMB PH CORRETGIT

Torba Sphagnum calibrada i amb un procés de millora d’estabilització del pH per a adaptar el substrat als cultius d’acidòfiles i altres cultius especials. Es pot utilitzar com a ingredient principal o secundari en l’elaboració de substrats de jardineria i viverisme. L’aplicació de torba en el substrat millora les propietats higroscòpiques, de ventilació i retenció […]

TORBA PLANTOBALT EXTRA

Torba cribada amb una granulometria superior a 40mm. Especialment indicada per a l’elaboració o preparació de substrats per a viverisme d’arbustos, i plantes amb una elevada necessitat de ventilació. El substrat està preparat sense additius. Es pot utilitzar com a millorador del sòl, com a adició d’humus o com a ingredient de la terra. La […]

PERLITA

Mineral de silicat expandit molt porós. En horticultura s’utilitza per millorar la permeabilitat del terreny i per millorar la seva aireació. En horts hurbans s’utilitza com a complement del substrat. En jardineria també s’utilitza per a millorar les característiques de retenció d’aire i aigua. CARACTERÍSTIQUES: La perlita és un material que té orígen en una […]

VERMICULITA

  La Vermiculita és un material que prové de l’expansió d’un mineral a altes temperatures. Aquest material s’utilitza per la seva porositat i capacitat de retenció d’aigua.  

SOLUPLANT 12-36-12

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el sistema de reg, sense necessitat d’afegir àcid nítric. SOLUPLANT és la gamma més completa d’adobs de Burés Profesional, oferint un fertilitzant per a cada cultiu i […]

SOLUPLANT 21-7-21

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el sistema de reg, sense necessitat d’afegir àcid nítric. SOLUPLANT és la gamma més completa d’adobs de Burés Profesional, oferint un fertilitzant per a cada cultiu i […]

SOLUPLANT 23-5-15

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. Els nutrients s’aporten en formes completament solubles i fàcilment assimilables per la planta. Els microelements es presenten en forma quelatada per evitar la fixació al sòl. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el […]

SOLUPLANT 22-11-11

SOLUPLANT és un adob químic especial per a fertirrigació. El seu pH lleugerament àcid evita possibles obturacions en el sistema de reg, sense necessitat d’afegir àcid nítric. Els seus compostos permeten una dissolució del 100% del producte. SOLUPLANT és la gamma més completa d’adobs de Burés Profesional, oferint un fertilitzant per a cada cultiu i […]