Sol·licitar informació de producte

VERMICULITA

S86616
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

 

La Vermiculita és un material que prové de l’expansió d’un mineral a altes temperatures. Aquest material s’utilitza per la seva porositat i capacitat de retenció d’aigua.

 

Característiques
La vermiculita s'utilitza mesclada en els substrats per millorar la ventilació, el drenatge i la capacitat de retenció d'aigua. Al tenir un pH neutre proper al 7, no afecta a la planta negativament.
La vermiculita, pot incorporar restes d'altres minerals beneficiosos per a la planta, com el coure, magnesi o zinc, i té la capacitat de retenir els nutrients aportats per l'adob.
Aplicació
La vermiculita és un complement pel cultiu que es pot utilitzar en planter o en transplantament. És aconsellable mesclar-la amb torba, substrat o coco per a facilitar l'arrelament.
Presentació
VERMICULITA Nº2
Granulometria 0,5-3mm.
S86616 Sac de 100L.

VERMICULITA Nº3
Granulometria 1-4 mm.
S86618 Sac de 100L.

Format del producte:

nº2
S/P: 33
Descripció: 0.5-3 mm.
Ref: S86616

nº3
S/P: 33
Descripció: 1-4 mm.
Ref: S86618

Sol·licitar informació de producte