Sol·licitar informació de producte

BIORCAMP PREMIUM

A10010 
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

BIORCAMP PREMIUM és un adob orgànic NPK 2-3-4 procedent únicament de fems d’ovellaí. Aporta una gran riquesa en macronutrients principals com el fòsfor (P) i el potassi (K) i micronutrients. El seu origen orgànic millora les propietats edàfiques, donant porositat als sòls argilosos i disgregant els sòls sorrencs.

BIORCAMP PREMIUM és un fertilitzant inscrit en el Registro de Productos Fertilizantes amb el número d’expedient F0000493/2017, segons el Real Decreto 506/2013 de productes fertilitzants.

BIORCAMP PREMIUM és un producte apte per agricultura ecològica conforme al Reglamento (CE) 834/2007 de Consejo, del 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, amb llicència de l’Organisme de Control i Certificació Sohiscert amb el número de certificació Nº CT71PAE-19.4.

BIORCAMP PREMIUM compleix amb el reglament (CE) Nº 1774/2002.

Característiques
Al tractar-se d’un compost orgànic procedent de matèria animal, adquireix una alta riquesa en àcids húmics i fúlvics.
L’aplicació de matèria orgànica afavoreix l’intercanvi catiònic, per tant, l’assimilació de nutrients per part de la planta.
La seva alta concentració en fòsfor (P) i potassi (K) proporciona a la planta una facilitat de creixement natural. Aquests elements participen en molts processos cel·lulars dels vegetals, i actuen en la descomposició de la matèria orgànica del terra.
Aplicació
El producte es pot aplicar com a adobat de fons o de cobertura per a tot tipus de cultius hortícoles, fruiters i vinyes.. També pot aplicar-se de manera localitzada en cultius llenyosos.
Presentació
Amb els seus formats pols i pellet, es pot aplicar de diverses formes. El format pols permet realitzar un escampat amb tractor, i el seu format pellet permet l’aplicació localitzada.

Format del producte:
POLS 25 kg. (saco)               PELLET 25 kg. (saco)
S/P: 50                                    S/P: 50
Ref: A10010                            Ref: A10040

POLS Granel                          PELLET Granel
Ref: A10030                           Ref: A10060

POLS BIG BAG                     PELLET BIG BAG
1000kg                                    1000kg
Ref: A10020                           Ref: A10050

POLS BIG BAG                     PELLET BIG BAG
600kg                                      600kg
Ref: A10021                            Ref: A10051

Sol·licitar informació de producte