Sol·licitar informació de producte

KELAMIX Zn

S47925
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

KELAMIX Zn és un quelat de zinc en forma de microgrànuls d’alta solubilitat, ideat específicament per prevenir i corregir les carences de zinc en qualsevol tipus de cultiu.
Per la seva composició, KELAMIX Zn està indicat per aplicar-lo per via foliar. També es pot aplicar directament al sòl a través de qualsevol sistema de reg.

Prevè i correetgeix de la carença de zinc (Zn) en tot tipus de cultius.

Abono CE.

Característiques
RIQUESES GARANTIDES
Zinc (Zn) soluble en aigua: 15%
Zinc quelatat per EDTA: 15%
Agent quelatant: EDTA
Aplicació
DOSI I UTILITZACIÓ
CÍTRICS: Per via foliar entre 50 - 100 grs. per cada 100 litres d'aigua. Aplicar durant la brotada de primavera, quan les fulles tinguin 2/3 de la seva mida. Si la mancança és molt acusada repetir a la brotada d'estiu. Per via radicular aplicar 4 a 8 grs. per arbre.
FRUITERS: En aplicació foliar de 50 a 100 grs. per 100 litres d'aigua. Aplicar durant tot el cicle vegetatiu. Per via radicular aplicar 4 a 8 grs. per arbre.
HORTÍCOLAS: En aplicació foliar de 50 a 100 grs. per 100 litres d'aigua. En aplicacions de sòl recomanem d'1 a 2 kg. per hectàrea, repetint 4 o 5 setmanes més tard.
Les dosis recomanades són a títol orientatiu, fruit de diferents experiències de camp i assajos. Queda garantida la composició del producte en el seu envàs original.
Presentació
Es presenta en bidons de 5kg.

Format del producte:

5 Kg. (cubo)
S/P: 60
Ref: S47925

Sol·licitar informació de producte