Sol·licitar informació de producte

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER PLANTES JOVES AMB PERLITA

S36020
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Substrat Plantaflor per plantes joves elaborat a partir de torba rossa, torba negra al 50% i amb perlita, amb adob de base NPK 18-10-20 i estimulant de creixement.

DISTRIBUÏDOR PLANTAFLOR OFICIAL A ESPANYA.

Característiques
Indicat per a la plantació de planta nova i el trasplantament de planta jove en test. Indicat per a estadis de creixement i plantes en estat vegetatiu.
La torba ha estat processada per eliminar la fibra i cribada per obtenir una granulometria fina.
Aplicació
Ideal per a plantació de qualsevol tipus de planta, i de plantes sensibles a la sal, menys les acidòfiles. El substrat Plantaflor per plantes joves està preparat per a ser utilitzat en màquines automatitzades de plantació en test i en planter.
Presentació
Disponible en sacs de 70L i Big-bala de 3m³.

Format del producte:
Composició: 50% Turba rubia, 50% turba negra + perlita
Comanda mínima palets: 23

Sol·licitar informació de producte