Família

Substrats pel cultiu

CULTIVATOR 25/100 PLUS

CULTIVATOR 25/100 PLUS és un sac de cultiu professional compost per un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. CULTIVATOR és un sistema de cultiu professional en el qual s’utilitza un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. El […]

CULTIVATOR 40 PLUS

Cultivator 40 PLUS és un sac de cultiu professional compost per un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. CULTIVATOR és un sistema de cultiu professional en el qual s’utilitza un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. El […]

CULTIVATOR 30 PLUS

CULTIVATOR 30 PLUS és un sac de cultiu professional compost per un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. CULTIVATOR és un sistema de cultiu professional en el qual s’utilitza un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. El […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER PLANTES JOVES

Substrat elaborat a partir de torba rossa i torba negra al 50% amb adob de base NPK 18-10-20 i estimulant de creixement. CARACTERÍSTIQUES: Indicat per a la plantació de planta nova i el trasplantament de planta jove en test. Indicat per a estadis de creixement i plantes en estat vegetatiu. La torba ha estat processada […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER SAFATES DE PLANTER

Substrat de barreja de torbes fines, amb de torba negra, el de torba rossa, fertilitzant NPK 18-10-20 i Microelements. El substrat presenta un lleuger adobat de base, amb un complement potenciador de l’arrelament. CARACTERÍSTIQUES: El substrat està preparat per al cultiu de plantes hortícoles i ornamentals en safates de cultiu. La incorporació de sorra permet […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER TESTOS

Substrat de mescla de 70% torba rossa i 30% torba negra. Incorpora un adob 18-10-20 amb oligoelements per a facilitar a la planta el creixement i la floració. CARACTERÍSTIQUES: El substrat presenta una granulometria mitja de la torba, amb un calibre de 7-20mm per a facilitar l’oxigenació de les arrels. L’adobat de base facilita l’adaptació […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR CYCLAMEN I POINSETTIA

Substrat de mescla de turba rossa, turba negre, perlita i argila, incorpora un adobat de base NPK 10-18-20 amb oligoelements. CARACTERÍSTIQUES: El substrat té una estructura mitja-gruixuda, que proporciona l’oxigenació òptima per a les arrels. L’adobat de base facilita l’adaptació i el creixement de la planta en el trasplantament o a la germinació. APLICACIÓ: El […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR D’ARGILA PER TESTOS

Substrat de mescla de 70% torba rossa i 30% torba negra amb una petita proporció d’argila. Incorpora un adob 18-10-20 amb oligoelements per a facilitar a la planta el creixement i la floració. CARACTERÍSTIQUES: El substrat presenta una granulometria mitja de la torba, amb un calibre de 7-20mm per a facilitar l’oxigenació de les arrels. […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR HORTÍCOLA (25/75)

Substrat elaborat amb el 75% de torba negra i el 25% torba rossa. Incorpora un adobat de base 18-10-20 per accelerar el creixement de les plantes. CARACTERÍSTIQUES: Per a millorar el rendiment del substrat, s’utilitza la granulometria fina (0-7mm) per a una millor subjecció de les arrels. A més incorpora un estimulant de creixement radicular […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER CONTENIDORS

Substrat de mescla del 70% de torba rossa i 30% de torba negra calibrat en una granulomentria mitjana-gran. El substrat incorpora un adobat de base NPK 18-10-20 per a enfortir el creixement de les plantes. CARACTERÍSTIQUES: La granulomentria del substrat permet que la planta arreli amb facilitat i creixi des del primer moment. La torba […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER PLANTES JOVES AMB PERLITA

Substrat elaborat a partir de torba rossa, torba negra al 50% i amb perlita, amb adob de base NPK 18-10-20 i estimulant de creixement. CARACTERÍSTIQUES: Indicat per a la plantació de planta nova i el trasplantament de planta jove en test. Indicat per a estadis de creixement i plantes en estat vegetatiu. La torba ha […]

CULTIVATOR 25/100

CULTIVATOR 25/100 és un sac de cultiu professional composat per un substrat de barreja, especialment dissenyat pel cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. CULTIVATOR és un sistema de cultiu professional en el qual s’utilitza un substrat de mescla, especialment dissenyat per al cultiu sense sòl d’una gran varietat d’espècies vegetals. El sac actua […]