Família

Torbes i substrats de torba

TORBA PLANTOBALT EXTRA

Torba cribada amb una granulometria superior a 40mm. Especialment indicada per a l’elaboració o preparació de substrats per a viverisme d’arbustos, i plantes amb una elevada necessitat de ventilació. El substrat està preparat sense additius. Es pot utilitzar com a millorador del sòl, com a adició d’humus o com a ingredient de la terra. La […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER PLANTES JOVES

Substrat elaborat a partir de torba rossa i torba negra al 50% amb adob de base NPK 18-10-20 i estimulant de creixement. CARACTERÍSTIQUES: Indicat per a la plantació de planta nova i el trasplantament de planta jove en test. Indicat per a estadis de creixement i plantes en estat vegetatiu. La torba ha estat processada […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER SAFATES DE PLANTER

Substrat de barreja de torbes fines, amb de torba negra, el de torba rossa, fertilitzant NPK 18-10-20 i Microelements. El substrat presenta un lleuger adobat de base, amb un complement potenciador de l’arrelament. CARACTERÍSTIQUES: El substrat està preparat per al cultiu de plantes hortícoles i ornamentals en safates de cultiu. La incorporació de sorra permet […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER TESTOS

Substrat de mescla de 70% torba rossa i 30% torba negra. Incorpora un adob 18-10-20 amb oligoelements per a facilitar a la planta el creixement i la floració. CARACTERÍSTIQUES: El substrat presenta una granulometria mitja de la torba, amb un calibre de 7-20mm per a facilitar l’oxigenació de les arrels. L’adobat de base facilita l’adaptació […]

TORBA PLANTOBALT CALIBRADA

Torba cribada de diferents granulometries. Especialment indicada per a l’elaboració o preparació de substrats per a jardineria. El substrat està preparat sense additius. Es pot utilitzar com a millorador del sòl, com a adició d’humus o com a ingredient de la terra. La torba Sphagnum o torba rossa és utilitzada per a millorar les propietats […]

SUBSTRAT PER SEMBRAR (PLANTER)

Substrat para sembra, llest per utilitzar com substrat de sembra de plantes joves. Aquest substrat està fabricat amb matèries primeres de gran qualitat. Disposa de la fertilització necessària per proveir a les plantes de tots els nutrients necessaris durant un període aproximat de 4 setmanes. Aplicació – Substrat per la sembra i el cultiu de […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR CYCLAMEN I POINSETTIA

Substrat de mescla de turba rossa, turba negre, perlita i argila, incorpora un adobat de base NPK 10-18-20 amb oligoelements. CARACTERÍSTIQUES: El substrat té una estructura mitja-gruixuda, que proporciona l’oxigenació òptima per a les arrels. L’adobat de base facilita l’adaptació i el creixement de la planta en el trasplantament o a la germinació. APLICACIÓ: El […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR D’ARGILA PER TESTOS

Substrat de mescla de 70% torba rossa i 30% torba negra amb una petita proporció d’argila. Incorpora un adob 18-10-20 amb oligoelements per a facilitar a la planta el creixement i la floració. CARACTERÍSTIQUES: El substrat presenta una granulometria mitja de la torba, amb un calibre de 7-20mm per a facilitar l’oxigenació de les arrels. […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR HORTÍCOLA (25/75)

Substrat elaborat amb el 75% de torba negra i el 25% torba rossa. Incorpora un adobat de base 18-10-20 per accelerar el creixement de les plantes. CARACTERÍSTIQUES: Per a millorar el rendiment del substrat, s’utilitza la granulometria fina (0-7mm) per a una millor subjecció de les arrels. A més incorpora un estimulant de creixement radicular […]

SUBSTRAT PLANTAFLOR PER CONTENIDORS

Substrat de mescla del 70% de torba rossa i 30% de torba negra calibrat en una granulomentria mitjana-gran. El substrat incorpora un adobat de base NPK 18-10-20 per a enfortir el creixement de les plantes. CARACTERÍSTIQUES: La granulomentria del substrat permet que la planta arreli amb facilitat i creixi des del primer moment. La torba […]

PLANTOBALT SUBSTRAT 0

Substrat elaborat amb un 80% de torba rossa Sphagnum i 20% de torba negra procedent de les torberes de Letònia. Especial per a plantes ornamentals, amb tolerància a la salinitat. El Plantobalt Substrat 0 està elaborat amb fibres grans de torba. CARACTERÍSTIQUES: La fibra gruixuda permet a la planta un arrelament ràpid. La fibra rossa […]

PLANTOBALT SUBSTRAT 1

Substrat elaborat amb torba rossa Sphagnum 100% procedent de les torberes Letones. Incorpora 0’8kg adob i agents humectants per a la millora higròfila. La seva granulometria fina és l’adequada per a planta jove i per a les aromàtiques. CARACTERÍSTIQUES: El Plantobalt Substrat 1 incorpora un adobat professional amb un NPK 18-10-20 amb microelements. El pH […]