Sol·licitar informació de producte

PRODEASA BVU

P1000
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Els substrats PRODEASA es fabriquen a partir de matèries primeres d’alta qualitat que, barrejades de manera precisa garanteixen l’eficàcia del substrat, amb un drenatge i una ventilació adequats a les necessitats de cada cultiu. Cadascun dels substrats té una composició diferent i un abonat a mida.
Tots els substrats es comercialitzen amb el pH corregit (5,5-6,5), i amb un abonament base (NPK) per a l’inici del cultiu.
Entre els substrats PRODEASA destaquen quatre grans línies diferenciades pel que fa a tipus de material i les seves propietats.

LÍNIA BV
Substrats elaborats amb ECOBOSC que permeten obtenir cultius més resistents i que suporten millor el trasplantament a terra.
És l’alternativa perfecta a la torba, ja que la presència natural de microorganismes beneficiosos en el compost, té efectes favorables per al creixement de les plantes i la seva tolerància a condicions adverses. En la seva formulació també s’inclou putzolana volcànica (per facilitar el drenatge i mantenir l’estructura del substrat) i un 35% de torba rossa de Sphagnum.
Amb efecte enduridor de les plantes.

PRODEASA BVU
El substrat PRODEASA BVU està pensat pel cultiu forçat en viver, fent possible el reg d’alta freqüència.

El substrat PRODEASA BVU és una substrat de barreja preparat a base de torba El substrat BVU és un substrat polivalent que es caracteritza per un rendiment equilibrat entre la retenció d’aigua i l’aeració. BVU és el resultat d’anys d’estudi per obtenir un bon substrat.
BVU s’elabora a partir de torba rossa Sphagnum, Ecobosc i terra volcànica de primera qualitat. El substrat és un producte totalment vegetal, al que se li afegeix adob especial per a les primeres setmanes amb una relació NPK 20-10-5.

Característiques
BVU és un producte elaborat sota els sistemes de qualitat. El substrat és lliure de llavors adventícies, permetent un cultiu segur. El compostatge aerobi al que ha estat sotmès permet una estabilitat durant el cultiu, a més d’evitar el bloqueig del nitrogen. El substrat està preparat per mantenir les propietats físiques i químiques durant tot el cicle de cultiu.
L’elevada porositat del substrat i la capacitat de retenció d’aigua el converteixen en un substrat polivalent en tipus de cultiu i planta que pot acollir.
Aplicació
BVU està pensat per al cultiu forçat en viver, permetent un reg continu. En cultius d’exterior s’ha de controlar no perdre la humitat. El cultiu sobre BVU pot ser adobat segons la tolerància de la planta, i no existeix limitació pel substrat.

Format del producte:

Granel.
Ref: P1000

Sol·licitar informació de producte