Sol·licitar informació de producte

ECORGAN

P05500
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

L’esmena orgànica húmica ECORGAN és un producte amb elevada quantitat de matèria orgànica i extracte húmic total. Millora l’estructura del sòls, participant en els processos físico-químiques i proporcionant una nutrició adequada al cultiu. Aquest compost dissenyat per a us extensiu, substitueix l’aportació de purins i fems millorant l’estabilitat dels elements del terreny, evitant els desperfectes provocats pels microorganismes, les fitotoxines i les alteracions nutricionals del sòl, mantenint els nivells de nitrogen.

Característiques
ECORGAN es presenta en format pols fina i amb una de granulometria inferior a 10 mm. El producte s’obté a partir de materials vegetals i orgànics estabilitzats biològicament, pel que la relació carboni/nitrogen (C/N) del producte és estable i redueix la producció de substàncies fitotòxiques (compostos orgànics) al cultiu per part dels microorganismes del sòl. Afegir ECORGAN al sòl millora l’estabilitat en la densitat aparent del terreny, igualant la relació oxigen/diòxid de carboni.
Aplicació
ECORGAN s’incorpora al sòl en format pols fina; ja sigui de forma general, és a dir, escampat per tota la superfície, o bé de forma localitzada, com per exemple en la fila dels arbres fruiters. És àmpliament utilitzat en el sector agrícola, especialment, i concretament de manera molt important en els cultius llenyosos (fructicultura i viticultura), i també en cultius extensius (cereals, farratges).
Presentació
Format pols fina de granulometria inferior a 10 mm. Color marró fosc intens.
Sol·licitar informació de producte