Sol·licitar informació de producte

Vigorhumus H-90 P

S22160
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS H-90 Pellet és un adob organo-mineral NPK 8-3-3 certificat per agricultura ecológica. El seu elevat contingut en nitrógen juntament amb l’equilibri en fòsfor i potassi proporciona al cultiu elevades taxes de creixement vegetatiu. També en destaca el seu contingut en matèria orgànica i nitrògen orgànic afavorint una lliberació controlada i sostinguda en el temps dels seus nutrients.

Característiques
Vigorhumus H90 Pellet és un adob organo-mineral ric en nitrògen (NPK 8-3-3); proporciona una nutrició regular i continuada durant el cultiu, evitant alliberacions excessives o pèrdues en els lixiviats. Per aquest motiu és més eficient i respectuós amb el medi ambient.
Durant el procés de fabricació, el producte ha estat sotmès a controls de qualitat. El resultat és un producte estable química i biològicament, i amb una excel·lent qualitat sanitària.
Aplicació
Vigorhumus H90 Pellet es pot aplicar com a fertilitzant de fons o de cobertera. Es recomana utilitzar-lo en cultius amb alts requeriments de nitrògen, treballant el sòl una profunditat de 20 cm a l’inici del cultiu. La temporada d’aplicació és a principis del creixement vegetatiu del cultiu.
Presentació
Vigorhumus H90 Pellet és d'un color negre entre 0,5 i 1,5 cm de llarg. Es pot servir a granel, en big bag o en sac de 25 kg.
Sol·licitar informació de producte