Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS H-60 P

S22091
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS H-60 Pellet és un adob organo-mineral especial per agricultura ecològica. Es caracteritza per la riquesa en potassi i micronutrients com el magnesi. Vigorhumus reuneix les millors qualitats del fertilitzant mineral i l’adob orgànic aportant una relació NPK (4-6-10). Permet la incorporació de matèria orgànica, creant un sòl porós i airejat. El seu contingut elevat amb àcids húmics i fúlvics facilita l’intercanvi catiònic sòl-planta. La part mineral afavoreix l’accés a diferents nutrients, afavorint al creixement natural de la planta.

VIGORHUMUS H-60 Pellet és un producte apte per agricultura ecològica conforme al Reglamento (CEE) 834/2007 del Consejo, del 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, amb llicència de l’Organisme i Certificació Sohiscert amb el número de certificat NºCT71PAE-18.14.
VIGORHUMUS H-60 Pellet està inscrit al Registre de Productes Fertilitzants segons el Real Decreto 506/2013 amb el Nº F0003064/2027.

Característiques
La composició del Vigorhumus H-60 ​​Pellet a base de compost natural enriquit amb lignits húmics i llavors extractades, dóna al fertilitzant un elevat contingut húmic. La seva fracció orgànica manté la fertilitat del sòl, evitant la infertilitat provocada pels adobs químics al cap dels anys.
Aplicació
El format pellet facilita la feina i evita pèrdues durant la manipulació. El producte es pot aplicar com a adob de cobertura o fons. La seva forma de pellet permet la localització del producte a les zones d’absorció radicular i alhora un escampat amb una abonadora.
Presentació
Vigorhumus H-60 ​​Pellet és un pellet fi de color gris fosc o negre. Es pot trobar a granel, en big bag i en sac.
Sol·licitar informació de producte