Sol·licitar informació de producte

PRODEASA BVM-1 ESPECIAL COBERTES ECOLÒGIQUES

B32510
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Les noves àrees residencials, així com les noves infraestructures de transport, posen de manifest la necessitat de recuperar espais verds per millorar la salut del nostre entorn, així com el nostre benestar.

El substrat BVM-1 està formulat a partir d’humus vegetal procedent de compostatge i sorra volcànica de granulometria 0-6 mm.
El compost vegetal aporta totes les qualitats d’una esmena orgànica; la presència de la matèria orgànica ajuda a la retenció d’aigua, a més de mantenir l’estructura del substrat i a llarg termini, allibera nutrients en dosis petites i de manera gradual.
D’altra banda, del material volcànic es destaca la seva bona ventilació, la inèrcia química i l’estabilitat de la seva estructura.
A més, el substrat BVM-1 per a cobertes enjardinades, inclou en la seva formulació un abonament de fons per facilitar l’arrelament i inici del cultiu.

Avantatges del producte:
• Alta capacitat de retenció d’aigua.
• Excel·lent drenatge.
• Elevada porositat.
• Baixa densitat aparent.
• Alta capacitat de cobertura i formació de tapís verd (reducció de l’aparició de males herbes).

Tot el procés de fabricació, així com el producte final, està sotmès als nostres rigorosos controls de qualitat basats en les normes ISO-9001 i 14001, amb la finalitat de garantir la satisfacció dels nostres clients, així com el respecte pel Medi Ambient a totes les nostres activitats.

Característiques
El substrat BVM-1 és un SUBSTRAT DE CULTIU DE MESCLA, orgànic, obtingut a força de humus vegetal i graves volcàniques. Aquest producte permet la implantació d'una coberta enjardinada en règim SEMI-EXTENSIU, o cobertes ecològiques semi-extensives o en algunes circumstàncies en intensives, en cultiu d'espècies vegetals de baixes necessitats de reg: planta tipus mediterrani de port baix, entapissant, i espècies adaptades per Xerojardineria.
El substrat BVM-1 permet la implantació de les espècies en cultiu en una capa mínima de substrat que pot ser inferior als 10 cm de gruix. El fet d'utilitzar capes fines de substrat contribueix a disminuir la càrrega final de la coberta.
Aplicació
Les cobertes enjardinades o ecològiques poden reduir localment l'impacte ambiental de les construccions, a més d'oferir multitud de beneficis econòmics i ecològics:
• Gestió i aprofitament de l'aigua de pluja.
• Estalvi energètic: aïllament tèrmic, protecció contra la insolació directa.
• Mitigació de l'efecte "illa de calor urbana".
• Increment de la longevitat de les membranes aïllants de les cobertes.
• Creació d'un més estètic i agradable entorn on viure i viatjar.
Però per gaudir de tots els avantatges que ens ofereix una coberta enjardinada, cal una adequada selecció de les espècies vegetals a implantar, i com no, un substrat de creixement adequat.
Presentació
El substrat BVM-1 per a cobertes enjardinades, es serveix a granel i envasat en big-bags d'1 m3 de capacitat.

Format del producte:

Granel.
Ref: B30510

BigBag
Ref: B32510

Sol·licitar informació de producte