Sol·licitar informació de producte

HUMATOR

S45920
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

HUMATOR és un concentrat líquid d’àcids húmics i àcids fúlvics. S’utilitza per aportar matèria orgànica de lenta degradació en el sòl de cultiu. És un compost de molècules orgàniques que degraden lentament amb una elevada part húmica i una menor fracció de fúlvica. Aquesta combinació permet a HUMATOR treballar a mig i llarg termini.

Característiques
El concentrat d’àcids húmics HUMATOR està format per un contingut húmic del 15%. El 13% pertanyen als àcids húmics i el 2% als fúlvics. L'augment de matèria orgànica del sòl que es produeix amb l'aplicació líquida de HUMATOR comporta una millora gradual de les condicions físiques, químiques i biològiques d'aquest, que es traduiran en una millor sanitat i desenvolupament del cultiu en cadascuna de les seves fases de creixement: facilita l'assimilació de nutrients, augmenta la capacitat d'intercanvi catiònic, estimula el creixement i mobilitza els microelements que poden estar immobilitzats en el sòl.
Els beneficis de l’aplicació d’una esmena orgànica húmica líquida es troben en la rapidesa i facilitat d’aplicació. Permet una fàcil dispersió pel sòl de cultiu o del contenidor, millorant totes les parts degradades del sòl. Millora notablement el rendiment dels adobs químics en sòls degradats.
Aplicació
Es pot aplicar HUMATOR en qualsevol sistema de reg, ja sigui localitzat o de reg obert. Es recomana fer una solució mare per facilitar la seva aplicació.
Veure instruccions d’us.
Presentació
HUMATOR es serveix en bidons de 20 i 1000 litres.

Format del producte:

1000 l. (bidón)
S/P: 1
Ref: S45945

20 l. (bidón)
S/P: 34
Ref: S45920

Sol·licitar informació de producte