Sol·licitar informació de producte

FORTON

9d524fa7fa9f
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Forton és un adob orgànic NPK 2,0-2,1-2,5, procedent únicament del compostatge vegetal i de fems de boví. Aporta una gran riquesa en macronutrients principals com el fòsfor (P) i el potassi (K) i micronutrients. El seu origen orgànic millora les propietats edàfiques, donant porositat als sòls argilosos i disgregant els sòls arenosos.

CARACTERÍSTIQUES:
En tractar-se d’un compost orgànic procedent de matèria animal, adquireix una alta riquesa en àcids húmics i fúlvics.
L’aplicació de matèria orgànica afavoreix l’intercanvi catiònic, per tant, l’assimilació de nutrients per part de la planta.
La seva alta concentració en fòsfor (P) i potassi (K) proporciona a la planta una facilitat de creixement natural. Aquests elements participen en molts processos cel·lulars dels vegetals, i actuen en la descomposició de la matèria orgànica del sòl.

APLICACIÓ:
El producte es pot aplicar com a abonat de fons o de cobertura per a tot tipus de cultius hortícoles, fruiters i vinya. També pot aplicar-se de forma localitzada en cultius llenyosos.

PRESENTACIÓ:
Amb els seus formats pols i pellet, es pot aplicar de diverses formes. El format pols permet realitzar una escombrada amb tractor, i el seu format pellet permet l’aplicació localitzada.

Forton és un fertilitzant inscrit al Registre de Productes Fertilitzants amb el número d’expedient F0002996 / 2027, segons el Reial Decret 506/2013 de productes fertilitzants.

Distribuïdors a tot Espanya.

Especificacions tècniques
Comanda mínima palets: 1
Comanda mínima big-bag: 1

Sol·licitar informació de producte