Sol·licitar informació de producte

ADHESIU PER GESPA ARTIFICIAL

PVG101
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Adhesiu per a gespa artificial d’ús professional, per a aplicació sobre les bandes d’unió. La cola permet un marge de temps durant l’aplicació, permetent els ajustaments necessaris per a un òptim resultat. Al assecar-se l’adhesiu, la seva duració en el temps és constant i no perd adhesió, aguantant les temperatures provocades pel sol, i les aigües de les pluges.

El producte està disponible en format d’ 1L, per a facilitar l’aplicació. Es tracta d’una cola monoproducte, amb base MDI. Aquest producte es troba en format líquid, i es solidifica i fortifica amb el contacte amb l’ambient, acabant de solidificar amb totalitat transcorreguts quatre o cinc dies després de l’aplicació.

També es troba en format de 5kg multicomponent (A cola; B catalitzador), en un bidó per a aplicació amb pinzell o espàtula d’aplicació. És una cola estructural de poliuretà d’alta densitat. Permet l’adhesió de la gespa amb les bandes d’unió, i també permet enganxar-les al paviment, prèvia una preparació de la superfície (neteja de pols, greixos, olis i humitat), permetent una adhesió total passats d’un a quatre dies. Per a l’aplicació dels Productes, és imprescindible llegir les instruccions incorporades en el bidó de cola(A) i el respectiu catalitzador (B), per a aplicar el producte adequadament i complir amb les normes de seguretat.

Presentació
Disponible en bidons de 1 i 5 kg.

Format de producte:
Adhesiu Gespa Atrificial Professional
Ref. PVG101

Adhesiu Gespa Atrificial Hobby
Ref. PVG103

Sol·licitar informació de producte