Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS H-30 P

S22031
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS H-30 Pellet és un adob orgànic elaborat amb materials d’orígen animal i vegetal i obtingut mitjançant procés de compostatge per higienitzar i estabilitzar el producte. Presenta una equilibrada riquesa en macronutrients (NPK 3-3-3), micronutrients i matèria orgànica així com també en àcids húmics per la qual cosa millora l’estructura de terra i proporciona nutrients al cultiu.

VIGORHUMUS H-30 Pellet és un producte apte per a Agricultura Ecològica d’acord amb el Reglament (CEE) Nº 834/2007 de Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, amb número de registre Nº CT71PAE-19.8.

Característiques
És destacable l'elevat contingut en nitrogen (N) total, concretament de l'3% smf i un 2,8% en Nitrogen orgànic. També és ric en fòsfor i potassi (3% smf cada element) i en micronutrients com el ferro (Fe).
Aplicació
VIGORHUMUS H-30 Pellet es pot aplicar en abonament de fons o cobertora encara que s'aconsella aplicar a terra a l'hivern (de fons) i prèviament a la plantació. Es recomana incorporar-ho a terra mitjançant un treball superficial a una profunditat de 15 cm. VIGORHUMUS H-30 Pellet es presenta en format pellet, a granel i ensacat en "Big Bags" i sacs de 25 kg.
Presentació
VIGORHUMUS H-30 Pellet es presenta en format pellet, a granel i ensacat en "Big Bags" i sacs de 25 kg.

Format del producte:

25 kg. (Sac)
S/P: 50
Ref: S22031

Granel
Ref: S22030

BIG BAG
Ref: S22038

Sol·licitar informació de producte