Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS H-20 P

S12050
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS H-20 P és un adob orgànic d’origen 100% animal (avícola), estabilitzat i higienitzat. Presenta una riquesa de macronutrients NPK 4-2-3 i un alt contingut en matèria orgànica.

Característiques
Es destaca l'alt contingut en matèria orgànica (M.O. 85%) que millora notablement l'estructura del sòl.
Aplicació
Aquest producte està indicat paera cultius de vinya, fruiters i hortalisses en terrenys amb necessitat d'aportació en matèria orgànica.
VIGORHUMUS H-20 P es pot aplicar en abonament de fons o cobertora, s'aconsella aplicar-previ a la plantació. Es recomana incorporar-ho a terra mitjançant un treball superficial a una profunditat de 15 cm.
Presentació
VIGORHUMUS H-20 P es presenta en format pellet per a la seva millor aplicació. Pot servir-se a granel en "Big Bags" i sacs de 25 kg.

Format de producte:

25 kg. (Sac)
S / P: 50
Ref: S12050

granel
Ref: S12055

BIG BAG
Ref: S12058

Sol·licitar informació de producte