Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS H-00

S12025
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS H00 és un adob orgànic elaborat amb materials d’origen animal i vegetal, i obtingut per compostatge; per la qual cosa és un producte estable biològicament i sanitàriament correcte. Presenta una elevada riquesa de nutrients primaris (nitrogen, fòsfor, potassi) NPK (1’81-1’4-1’4), micronutrients i matèria orgànica, així com també en àcids húmics; per la qual cosa millora l’estructura edafològica de terra i proporciona nutrients a l’cultiu.
La seva aptitud per a agricultura ecològica el converteix en el millor fertilitzant orgànic present actualment al mercat.

VIGORHUMUS H00 és un producte apte per a agricultura ecològica d’acord amb el Reglament (CEE) Nº834 / 2007 de el Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, amb el número de registre NºCT71PAE-19.2.

 

Característiques
És destacable l'elevat contingut en nitrogen (N) total, concretament 1,8% smf; però encara és més destacable el contingut en N orgànic, sent aquest de l'1,4% smf respecte a l'N total, el que significa que és directament assimilable per al cultiu, satisfent abans seves necessitats nutritives. També és ric en fòsfor i potassi (1,4% smf per a cada element), i en micronutrients com el ferro (Fe).
Aplicació
VIGORHUMUS H00 pot aplicar-se en abonament de fons o de cobertora, encara que s'aconsella aplicar-lo a terra a l'hivern (de fons) i de manera prèvia a la plantació. Es recomana incorporar-lo a terra mitjançant un treball superficial a una profunditat de 15 cm.
Presentació
VIGORHUMUS H00 es presenta en format pols; a granel i ensacat, a "Big Bag" i sacs de 25 kg.
Sol·licitar informació de producte