Sol·licitar informació de producte

SUBSTRAT ESTRUCTURAL PER A PAVIMENTS BSS 20/40

28af1d0a6ced
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Els sòls estructurals són la solució a la necessitat de disposar de sòls airejats en zones urbanes que permetin un bon desenvolupament de l’arbratge i també mantenir la funció de suport per a estructures fixes com a marquesines, paviments de voreres, cartells, …
La qualitat agronòmica del sòl urbà: poc fèrtil, molt compactat i sovint ocupat per instal·lacions i paviments, no permet una bona proliferació de les arrels i un sa desenvolupament dels arbres a les ciutats.
El sòl estructural és una mescla de graves de granulometria gruixuda (que estructura i aireja el mitjà) i partícules petites que garanteixen l’aportació d’aigua i nutrients que admeten ser compactats per mitjans mecànics mantenint les seves qualitats com a substrat.

Els sòls estructurals de Burés són productes amb les següents característiques:
✓ elevada macro-porositat que influeix en les relacions aire/aigua del mitjà de cultiu.
✓ major oxigenació de les arrels a causa d’una elevada ventilació, fet que afavoreix la proliferació d’arrels més profundes evitant arrelaments compactats i en espais no apropiats per al bon desenvolupament dels arbres.
✓ alta velocitat d’infiltració de l’aigua.
✓ elevada estabilitat estructural.
✓ resistents a la compactació del sòl sense afectació del mitjà de desenvolupament radicular.

SÒL ESTRUCTURAL BSS-20/40
Substrat de mescla altament drenant preparat a base de graves i enriquit en matèria orgànica i argiles, per a aplicació com a sòl estructural.

COMPOSICIÓ
El sòl estructural BSS-20/40 està preparat a base de:
-grava de basalt de grandària mitjana a gruix (20 – 40 mm).
-substrat vegetal enriquit en matèria orgànica.

CARACTERÍSTIQUES
El BSS-20/40 és un producte d’elevada macro-porositat que permet un major desenvolupament del sistema radicular en plantacions d’arbres en zones pavimentades a causa d’una major capacitat d’oxigenació (ventilació) del mitjà de cultiu que afavoreix la proliferació d’arrels més profundes.

El substrat que incorpora el BSS-20/40 està elaborat a partir de la mescla d’humus vegetal, terra natural franca i sorra procedent de granit (sauló).
BSS-20/40 és un producte preparat per a l’addició de hidro-retenedors i abonaments d’alliberament lent segons demanda dels nostres clients.

APLICACIONS
Sòl estructural per a la plantació d’arbres en zones pavimentades.
– Arbres d’alineació.
– Zones per als vianants.
– Parcs públics.
– Pàrquings i rotondes.

AVANTATGES
✓ elevada macro-porositat que garanteix l’oxigenació radicular.
✓ millora la fixació (ancoratge) en el mitjà.
✓ elevada estabilitat estructural.

CONSELLS D’APLICACIÓ
– Estendre el producte i incorporar fins a aconseguir una bona distribució sobre el terreny.
El producte BSS-20/40 es comercialitza a granel i en big-bag.
Tot el procés de fabricació, així com el producte final, està sotmès a un rigorós control de qualitat, amb la finalitat de garantir la satisfacció dels nostres clients, així com el respecte pel Medi Ambient en totes les nostres activitats.
El nostre Departament Tècnic l’assessorarà en el càlcul de les necessitats reals d’aquest producte, així com qualsevol dubte derivat del seu ús.

Format del producte
Granel
Ref: B30700
BigBag
Ref: B32800

Sol·licitar informació de producte