Sol·licitar informació de producte

GRAVETA D’ORTOSA

B10930
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Graveta d’ortosa de color rosat.

Aplicació
· Producte adequat per a la decoració en camins i parterres.
· Es pot utilitzar per a la creació d'hàbitats en terraris i aquaris.
Presentació
Es presenta en els següents formats i mides granulomètrics:
-Format "Big Bag": 3-6 i 6-12 mm de diàmetre.
-Servido a Granel: 3-6 i 6-12 mm de diàmetre.

Format del producte:

Granel                          BIG BAG
3/6                               3/6
Ref: B10930                Ref: B12006

Granel                         BIG BAG
6/12                            6/12
Ref: B10931               Ref: B12015

Sol·licitar informació de producte