Sol·licitar informació de producte

GRAVA DE RIU

B10942 
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Grava gruixuda de riu de cant rodat de color grisós.

Aplicació
· Producte adequat per a la decoració en camins i parterres.
· Ideal per a la seva aplicació com drenatge en jardins, jardineres i contenidors.
· Es pot utilitzar en la creació d'hàbitats en terraris i aquaris.
Presentació
Es presenta en els següents formats i mides granulomètrics:
-Format "Big Bag": 14-18 i 25-40 mm de diàmetre.
-Servido a Granel: 14-18 i 25-40 mm de diàmetre.

Format del producte:

Granel                  BIG BAG
14/18                    14/18
Ref: B10942        Ref: B12006

Granel                  BIG BAG
18/25                    18/25
Ref: B10941        Ref: B12015

Sol·licitar informació de producte