Família

Fertilitzants i adobs

Adobs minerals

AQUAFERTIL és un ADOB CE soluble pobre en clorurs per aplicació foliar. La seva aplicació mitjançant polvorització permet proporcionar a la part aèria del cultiu els nutrients de forma fàcilment assimilable per la planta. El rendiment de l’assimilació dels nutrients aportats és de l’ordre del 95%, més del doble que en una aplicació radicular en […]

Adobs orgànics

AQUAFERTIL és un ADOB CE soluble pobre en clorurs per aplicació foliar. La seva aplicació mitjançant polvorització permet proporcionar a la part aèria del cultiu els nutrients de forma fàcilment assimilable per la planta. El rendiment de l’assimilació dels nutrients aportats és de l’ordre del 95%, més del doble que en una aplicació radicular en […]

Adobs ecològics

AQUAFERTIL és un ADOB CE soluble pobre en clorurs per aplicació foliar. La seva aplicació mitjançant polvorització permet proporcionar a la part aèria del cultiu els nutrients de forma fàcilment assimilable per la planta. El rendiment de l’assimilació dels nutrients aportats és de l’ordre del 95%, més del doble que en una aplicació radicular en […]

Correctors de carències

AQUAFERTIL és un ADOB CE soluble pobre en clorurs per aplicació foliar. La seva aplicació mitjançant polvorització permet proporcionar a la part aèria del cultiu els nutrients de forma fàcilment assimilable per la planta. El rendiment de l’assimilació dels nutrients aportats és de l’ordre del 95%, més del doble que en una aplicació radicular en […]

Adobs organo-minerals

AQUAFERTIL és un ADOB CE soluble pobre en clorurs per aplicació foliar. La seva aplicació mitjançant polvorització permet proporcionar a la part aèria del cultiu els nutrients de forma fàcilment assimilable per la planta. El rendiment de l’assimilació dels nutrients aportats és de l’ordre del 95%, més del doble que en una aplicació radicular en […]