Sol·licitar informació de producte

VIGORHUMUS H-50 POLS

S22071
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

VIGORHUMUS H-50 és un adob organo-mineral certificat per agircultura ecológica amb un contingut elevat en potassi (12%) i destacable en nitrogen i potassi, i micronutrients com el ferro. Aporta macronutrients secundaris i micronutrients. La seva mescla òptima permet al sòl una màxima fertilitat.
La seva aportació de nitrogen orgànic permet l’alliberació lenta d’aquest nutrient al sòl i, per tant, l’assimilació gradual per part del cultiu. L’elevada fracció húmica contribueix a la disponibilitat de fòsfor i micronutrients durant el cicle de cultiu.

VIGORHUMUS H-50 està inscrit en el Registro de Productos Fertilizantes amb el número d’expedient F0003062/2027, segons el Real Decreto 506/2013 de productes fertilitzants.

VIGORHUMUS H-50 és un producte apte per a agricultura ecològica d’acord amb el Reglament (CEE) 834/2007 de Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, amb llicència de l’Organisme i Certificació Sohiscert amb el nombre de certificat NºCT71PAE-19.15.

Característiques
VIGORHUMUS H-50 és un adob orgànic i mineral amb NPK 4-5-12 i ric en micronutrients que uneix les millors qualitats del fertilitzant orgànic i del mineral. Les seves propietats orgàniques faciliten al sòl la fixació dels nutrients, i eviten la pèrdua de fertilitat. El contingut elevat en matèria orgànica, proporciona al sòl una millora de la seva estructura física i química (porositat, drenatge, intercanvi catiònic...). La seva fracció mineral actua com a font d’altres nutrients.
L’elevada riquesa en potassi el fa especialment idoni per èpoques de floració i fructificació.
Aplicació
VIGORHUMUS H-50 es pot aplicar com a adob de fons o de cobertura. Pot escampar-se per la superfície o bé mesclar-lo en la capa superior del sòl. L’època recomanada d’aplicació és l’inici dels estadis de creixement vegetatiu dels cultius, realitzant un treball superficial.
Presentació
VIGORHUMUS H-50 es presenta com a pols fina de color gris fosc o negra. Es pot trobar a granel, en big bag i en sac.
Sol·licitar informació de producte